Varlık ve PiçlikKendi Varolu Undan Deh Ete D M Bir Radyo Program Sunucusu Kay Ts Z Bir Yabanc La Madan Mustarip Ve Ruhsal T Kenmi Li In Bata Nda Debelenen Bir 21 Y Zy L Anti Kahraman Alegorik Bir Hik Yenin G C Yle Gerilim T R N N Heyecan Verici Elerini B Nyesinde Toplayan Varl K Ve Pi Lik, Hakan Akdo An N Be Inci Roman G N M Z T Ketim Toplumunun Konformizmine Ve Insanl K Durumundan Kaynakl Bulant Ya Tokat Gibi Bir Yan T En Dibe Indik, Yerin Alt Na, Hayal K R Kl Klar M Za, Nefretimize, Kendimizden Bile Saklad Klar M Za Bu Gece Yerin Alt Ndaki Zirvemize T Rmand K Bu Gece En B Y K S Rr M Z Anlatt K Bu Gece En A R Y Klerimizden Kurtulduk Daha Nce Bir Programda Daha Itiraflar M Z Konu Mu Tuk Asl Nda Her Program Gecesi Yapt K Bunu Lk Lerden Bahsettik Son Lardan Bahsettik Kitaplardan, Filmlerden, Korkulardan, Heyecanlardan, Hastal Ktan, Hretten, K Skan L Ktan, Seksten, Al Veri Ten, Tatilden, Daha Y Zlercesinden Tan T M B LtenindenVarlık ve Piçlik

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Varlık ve Piçlik book, this is one of the most wanted Hakan Akdoğan author readers around the world.

[Epub] ↠ Varlık ve Piçlik Author Hakan Akdoğan – Mauritiusholidayvillas.co.uk
 • Paperback
 • 169 pages
 • Varlık ve Piçlik
 • Hakan Akdoğan
 • Turkish
 • 22 December 2019

10 thoughts on “Varlık ve Piçlik

 1. says:

  2015 y l nda tesad fen elime ge ti inde kitab ylesine be enmemi tim ki sahafa g t rmeye bile tenezz l etmeyip do rudan pe atm t m Kartondan, bedeni eri kin ama akl ergen ve aptal, itici bir karakterin edebi de eri olmayan hikayesi Bir y ld z bile ok

 2. says:

  Ayh Ka ya na gelmi ama hala b y memi adamlardan roman karakteri olmas n art k, n olur.

 3. says:

  Yorumumun tamam n okumayacak olan enge ler i in Kaybedenler Kl b n sevdiyseniz bu kitaba bay lacaks n z imdi de kitap severler i in tam yorumum Ana karakterleri g l , ba ar l , her sorunun stesinden gelebilen ki iler oldu u i in, son d nemde okudu um kitaplardan ne kadar bunald m Varl k ve Pi lik i elime al nca anlad m Derman tam bir kaybeden k r lm , b km , ylesine Peri Derman n tabiri caizse Duracell pili, s radanl ktan koparan , ya amay isteteni Ama var olduk a gitme ihtimali de olacakt yazar n deyi iyle Peki ya Peri bir g n giderse, k r klar n lafbazl kla ge i tiren Derman ne yapabilir ki Fazla sorgulamaktan, sonunda ylesine ya amaya ba layan bir adam n hikayesi i te bu yle g zel zamanda okudum ki, kalbimde ok zel bir yer edindi kendisine Varl k ve Hi lik i yazar n kitapta bahsetti i Aaron U Turn ve Sarah Jeffe Swelling dinleyerek okuman z ...

 4. says:

  Hakan Akdo an n do u tan pi lere ve kendini pi hissedenlere ithaf etti i bir garip dehliz u an kitab n bas m n n olmamas ve hi bir yerde bulunamamas ne k t Umar m aylak adam yay nlar en k sa zamanda yeniden basarlar yazmak, intihar etmenin en kanuni bi imidir diye d nen bir yazar taraf ndan ba ar s z bir intihar giri iminin soluksuz bir hikayesini okuyoruz bu kitapta Hayat n ba lad noktaya geri d nen bir kaybolu bi imi oldu unu yazar yle ifade ediyor Ya am n ger ekleri, katlan lmas gereken ac lara d n rken, masumiyetin yava yava kirleni ini izler Elinde kalan, sadece ocuklu udur Ona tutunur, bir soka n ortas nda, karanl kta, tek ba na, ocuk h liyle yine bulamam t r kendisini ve yine kaybetmi tir Kendisini bulma yolunda Anlamak istemez ocuklu u kimli idir ki inin De i tiremez Varaca nok...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *