KavDo An Yar C , 1993 Te Evl Ile Anlat Evrenimize Girmi , Ertesi Y L Kemik Dosyas Yla Ya Ar Nabi Nay R Gen Lik D L Birincisi Olmu Ve Ayn Adla Kitab Da Km T.On Y Ll K Bir Aradan Sonra, Gece Kelebekleri Adl K K K K Hik Yeler Le Kagelen Yar C , Yk C L N Iyiden Iyiye Minimalist Bir Izgiye Oturtmu Tu Te Bu Ilk Kitap Imdi Kav Da Bir Araya Geliyor Kav, Do An Yar C Kaleminin Renklerimi Ve Yk C L M Z N Son Eyre Inin Kimi Zelliklerini Ta Makla Kalm Yor, Yaz N N Ba L Ba Na Bir Dil Olay Oldu Unu Da A K A K Duyuruyor.Kav

Bir uzun yol s r c s n n bilin ak n anlatt ilk yk s Ama 1986 y l nda zg rl k dergisinde yay mland lk yk kitab Evl , O lak Yay nlar lk Yap tlar Serisi nden 1993 y l nda kt kinci yk kitab Kemik, O lak Yay nlar Edebiyat Dizisi nden 1994 y l nda yay mland 1994 Ya ar Nabi Nay r d l birincili ini ald Kemik dosyas , bu kitab n yk s n olu turur.Daha sonra A k ve Sair

[Reading] ➮ Kav ➶ Doğan Yarıcı – Mauritiusholidayvillas.co.uk
  • Paperback
  • 232 pages
  • Kav
  • Doğan Yarıcı
  • Turkish
  • 23 February 2017

10 thoughts on “Kav

  1. says:

    D n gece ge saatlerde bitirdim nc kitap daha g zel kinci de birinciden g zel Belli ki ilerleme g stermi Ho bir dili var ve ak l da sunmu ara ara stanbulartnews da bir yaz s n be enmi tim de kitab n alm t m yi etmi im.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *