BrdoGlavni Protagonist, Ujedno I Pripovjeda Brda, Biv I PR U Izdava Koj Ku I I Muzeju Suvremene Umjetnosti, Napu Ta Svoju Gra Ansku Egzistenciju, Promocije, Otvorenja Izlo Bi, Pozivnice I Govore Da Bi Se Uspeo Na Brdo Koje Dominira Nekim Jadranskim Otokom I Od Tamo, Iz Napu Tene Vojne Karaule, Itavo Ljeto Uvao Otok Od Po Ara Ondje,u Dru Tvu Psa I Ostarjelog Magarca, Do Ivljava Vrhunac Svoga Ivota Tekst Nam Pru A Istan An I Kompleksan Uvid U Junakovu Nutrinu, Ali Istodobno I U Kontekst U Kojem Ivi, Pa Se Tako Na Brdu Te Podno Njega Pojavljuju Suvremeni Hodo Asnici Koji Odlaze Na Duhovne Pripreme, Bajkeri, Izgubljene Du E Novoga Doba, Ratnici S PTSP Om,lovci, Zlostavlja I Otok Itekako Pamti Traumati Ne Devedesete Sve Se To Pred Itateljem Odmata Polagano I Nenametljivo, U Okviru Realisti No Ispri Ane Pri E Koja Se I Na Mikro I Na Makro Razini Gradi Pomno I Suptilno, Ba Kao To Se Pi E Najbolja Poezija Rije Je O Duboko Uznemiruju Em Tekstu, Do Pucanja Nabijenom Emocijama I Traumatskim Iskustvima Uru Enog, Implodiranog Urbanog Pojedinca Koji Vapi Za Ivotnim Smislom Ho E Li Do Ekati Svoju Katarzu U Sredi Tu Je Brda Jedan Od Najva Nijih Problema Na Eg Doba Gubitak Identiteta No Roman Se Ne Iscrpljuje Samo U Tome, Nego Se Itatelju Neprestance Otkrivaju Novi Slojevi Tako Brdo Mo Emo Itati I Kao Pri U O Suvremenom Svecu Mo Da Je Ovjek Koji Druge Uva Od Po Ara I Uokolo Dijeli Kruh Uistinu Sv Franjo Na Eg Doba Ovaj E Nam Sjajan I Kompleksan Roman Pomo I Da Ga Prepoznamo Zoran FeriBrdo

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Brdo book, this is one of the most wanted Ivica Prtenjača author readers around the world.

[PDF / Epub] ☉ Brdo By Ivica Prtenjača – Mauritiusholidayvillas.co.uk
 • Paperback
 • 148 pages
 • Brdo
 • Ivica Prtenjača
 • Croatian
 • 05 August 2019

10 thoughts on “Brdo

 1. says:

  Iako mu je naziv Brdo , nagra eni roman Ivice Prtenja e komotno bi se mogao zvati i Otok jer ono to njegov protagonist radi odlaze i u izolaciju, zapravo je vrlo oto no iskustvo A otoci su specifi na izmi ljotina U romanu, to ga je iri nagrade VBZ a jednoglasno odabrao me u 137 rukopisa, zapravo se ne radi ni o emu ili o malo toga Svi likovi koji su se kroz tekst pro etali, uklju uju i kuju i magarca na samrti, ondje su isklju ivo u slu bi mentalnog stanja glavnoga lika koji iz gra Iako mu je naziv Brdo , nagra eni roman Ivice Prtenja e komotno bi se mogao zvati i Otok jer ono to njegov protagonist radi odlaze i u izolaciju, zapravo je vrlo oto no iskustvo A otoci su specifi na izmi ljotina U romanu, to ga je iri nagrade VBZ a jednoglasno odabrao me u 137 rukopisa, zapravo se ne radi ni o emu ili o malo toga Svi likovi koji su se kroz tekst pro etali, uklju uju i kuju i magarca na samrti, ondje su isklju ivo u slu bi mentalnog stanja glavnoga lika koji iz grada bje i na...

 2. says:

  Ocekivala sam vise. Sam covjek na brdu tri mjeseca bi sigurno imao puno vise razmisljanja o onome od cega je tu pobjegao.

 3. says:

  magarac tko ne pro ita ovu knjigu Prtenja a u Brdu kroz pri u o tovaru i oviku donosi preciznu mjeru Izgubljenih ljudi, nas, bez identiteta i Puta.

 4. says:

  Roman je kratak, a i brzo se ita Nisam sigurna bi li se svidio svakome Ja nisam o ekivala mnogo i pri a mi je lijepo legla Ovo je pri a o ovjeku koji tra i neku svoju svrhu i nalazi je u otu ivanju tako da odlazi ivjeti relativno sam na osmatra nicu na brdu jednog otoka kako bi dojavio vatrogascima u slu aju po ara No, on nije doista sam, sa sobom ima magarca Viskontija, blavore i povremene susrete sa lovcem Tomom, turistima i divljim svinjama Ovo nije pri a kao Coelhov Alkemi ar pa Roman je kratak, a i brzo se ita Nisam sigurna bi li se svidio svakome Ja nisam o ekivala mnogo i pri a mi je lijepo legla Ovo je pri a o ovjeku koji tra i neku svoju svrhu i nalazi je u otu ivanju tako da odlazi ivjeti relativno sam na osmatra nicu na brdu jednog otoka kako bi dojavio vatrogascima...

 5. says:

  Nije lose,ocjena 3

 6. says:

  Prvo to moram re i, jest da glavni lik uop e ne napu ta svoje radno mjesto na HRT televiziji, nego ide na najobi nije tromjese no ljetovanje, no tijekom promocije ove knjige autor i nakladnik nas zavaravaju da je rije o nekom ovjeku koji je spreman sve napustiti tako to ode u osamu tijekom godi njeg odmora.Pitam se je li poanta ovog romana prikazati ovjeka koji eli godi nji odmor provesti u osami, ili o ovjeku kojemu je bilo dosta iluzije u kapitalisti kom na inu ivota.Proza ovog roman Prvo to moram re i, jest da glavni lik uop e ne napu ta svoje radno mjesto na HRT televiziji, nego ide na najobi nije tromjese no ljetovanje, no tijekom promocije ove knjige autor i nakladnik nas zavaravaju da je rije o nekom ovjeku koji je spre...

 7. says:

  Prtenja a kao pjesnik mi je oduvijek bio dra i od Prtenja e pisca, najvjerojatnije zbog prekul poeti nog na ina na koji se izra ava Zbog toga mi i je, ve godinama, na prvome mjestu od svih suvremenih hrvatskih pisaca, iako je u srednjoj to bio Re icki, ali ni trenutno drugo mjesto nije tako lo e Stv...

 8. says:

  Kako sam se ubacio u radionicu knji evne kritike trebao bih se potruditi u vezi kritike ove knjige No onda se pitam to ja to uop e pi em na ovoj dru tvenoj kakva je ova mre a mre i Odlu io sam sve to napi em ovdje prozvati kratkosvrtom Review mi je bezvezno i anglofono A ja nisam bezvezan i anglofonan bar sebi nisam bezvezan i anglofonan, za druge me boli korica Dakle ja putem svog goodreads avatara pi em kratkosvrte Imao sam uvstvo izraziti se ili se mo da opravdati radi nest Kako sam se ubacio u radion...

 9. says:

  Ovo nije tip knjiga kakve ja op enito itam Roman govori o biv em PRovcu u izdava koj ku i i Muzeju suvremenih umjestnosti pripovijeda koji odlazi na brdo na jednom otoku Knjiga je jako realna te zbog toga me i privukla da je pro itam.Knjiga je na po etku bila prosjek, ali meni je kako se odmicala knjiga kraju bila sve bolja i bolja Ima svoje mane, a najve a je ta ima dosadnih dijelova, ali ih nema puno Kao to ve ina zna na Goodreadsu mo ete dati cijelu ocjenu, a ne ocjenu izme u Zato Ovo nije tip knjiga kakve ja op enito itam Roman govori o biv em PRovcu u izdava koj ku i i Muzeju suvremenih umjestnosti pripovijeda koji odlazi na brdo na jednom otoku Knjiga je jako realna te zbog toga me i privukla da je pro itam.Knjiga je na po etku bila prosjek, ali meni je kako se odmicala knjiga kraju bila sve...

 10. says:

  prtenja a pi e maestralno iskreno, ogoljeno do sr i na momente su mi suze i le te ko je napisati o emu je ova knjiga no, ioanko, prava stvar je u savr enim re enicama, ne u radnji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *