Berlinsko oknoPosle Sklapanja Korica Ovog Uznemiruju Eg Romana, Njegov Italac Bi Mogao Da Doda Jo I To Da, Po Svoj Prilici, Ovde Nije U Pitanju Tek Puka Pro Lost, Nego Ona Pro Lost Koja Se Prete I Preobra A U Sada Njost, A Mo Da, Na Alost, I U Budu NostNUronjena U Anr U Kome Su Se Oku Ali Mnogi Manje Talentovani Pisci Od Njega, Ili Eva Knjiga Je Primer Jedne Proma Ene Anse Politika Napisati I Objaviti Ovakvo Berlinsko Okno U Neku Je Ruku Rizi No Ako Ni Ta Drugo, Zbog Svih Onih Mogu Ih, O Ekivanih, Tja Zapravo Sudbinski Neizbe Nih Namernih Nerazumevanja Koja E Ga Is Pratiti Vreme Italac Berlinskog Okna , I To Je Najve A Mana Ovog Romana, Mora Biti Ili Postati Dobar U Enik A Dobri U Enici, Znamo Ve , Ne Samo Da Pevaju U Horu Ve Sede Uredno U Prvoj Klupi, Javljaju Se Na Asu, I Ne Strepe Od Pogleda Profesora Beogradski Knji Evni Asopis Berlinsko Okno, Roman Nastao Pod Kapom Pri E O Izi Fermeren, Petnaestogodi Njoj Devoj Ici Koja Je Odbila Da Se Pokloni Nacisti Koj Zastavi Da Bi Potom Oti La U Berlin I Tu Na La Posao U Kabareu Katakomba , Knjiga Je Koja E Se Nastaviti Na Najva Nija Prozna Dela Doma E Knji Evnosti DanasBerlinsko okno

Sa a Ili ro en je 1972 godine, u Jagodini Diplomirao je na Filolo kom fakultetu u Beogradu Objavio je knjigu pri a Predose anje gra anskog rata , 2000 i dva romana Berlinsko okno , 2005 Pad Kolumbije , 2010 Bio je jedan od pokreta a i urednik knji evnog podlistka Beton u dnevnom listu Danas od osnivanja 2006 do oktobra 2013 Pi e redovno za Pe anik i zagreba ke Novosti Njegov

[[ EPUB ]] ✹ Berlinsko okno  Author Saša Ilić – Mauritiusholidayvillas.co.uk
  • Paperback
  • 310 pages
  • Berlinsko okno
  • Saša Ilić
  • Serbian
  • 03 November 2017

10 thoughts on “Berlinsko okno

  1. says:

    Pseudoputopis nesimpati nog NVO uposlenika koji traga za nestalim mornari kim oficirom.Doga aji su u asni, ivoti njegovih sagovornika te ki, ali pri a nije Ona je nasilno lagana onda kad se ne zaleti u ok radi oka uparen s pismom ex machina koje treba da dune u sve u mesto zanog pisca , protiv svake milosti napumpana helijumom i premazana klovnovskom farbom.Nema u njoj junaka koje ete voleti, mada vam neki postupci mogu biti razumljivi, a heroja nema uop te Ako pojam knji evnog lika pro irimo do granica srednjo kolskog pismenog sastava povodom Andri a, mo emo re i da je Jugoslavija jedina junakinja vredna sa ivljavanja, a i ona SPOJLER umire Sre om, tu su nam evropske vrednosti kao odrazi u naprslom ogledalu Dorijana Greja Evropa ivi od recikla e jugoslovenskih ostataka , kojih ima dovoljno za jo jednu Evropu, samo je za novu Jugoslaviju premalo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *