JurgaKnygoje ap velgiamas intensyvus ir vairialypis talentingos moters gyvenimas ir k ryba Jurg Ivanauskait prisimena mokslo draugai, ra ytojai, dailininkai, muzikantai, urnalistai, re isieriai, aktoriai, dvasininkai, jos k rini vert jai kitas kalbas.70 skirting bals solid s kult rologiniai tekstai prof Audrius Beinorius, prof J rat Baranova, prof Irena Veisait , prof Antanas Andrijauskas, prof Viktorija Daujotyt Jos sielos kelion analizuoja kun Julius Sasnauskas, Salvijus Pranck nas, Tomas ernas I sakomi koleg ra ytoj vertinimai Jono Mikelinsko, K stu io Navako, Vytauto P Blo s, Vandos Juknait s, Donaldo Kajoko, Dalios Jazukevi i t s ir kt Gaus s teatro ir kino moni sp d iai Gy io Padegimo, Algimanto Puipos, Vytauto Balsio, Gintaro Varno, Oskaro Kor unovo, Vytauto V Landsbergio, Rasos Samuolyt s ir kt Prisiminimais pasidalijo ir Paulius Normantas, Arvydas Juozaitis, Algirdas Kau p das, Dalia Ibelhauptait.Literat rologiniu po i riu vertinga vert j kitas kalbas nuomon ne tik apie Jurgos romanus, asmenyb , bet ir io sunkaus darbo specifik apie tai pasakoja Jonas hman, Talrids Rullis, Markus Roduner ir kt.Knygoje spausdinami svarb s Jurgos pokalbiai su Sigitu Parulskiu, Solveiga Daugirdaite, Vanda Juknaite, Donaldu Kajoku, skelbti vairiais metais periodikoje.Ir pirm kart kitoks, intymus Jurgos balsas i lai k artimiesiems, kai atsiveria nerimastinga, ken ianti, laiminga, su eista, abejojanti, susi av jusi ir sielvartaujanti meninink ir moteris.Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis i asmenini archyv , publikuojama nematyt ar primir t Jurgos dail s darb plakat , pie ini , iliustracij Knyga baigiama Jurgos maldomis ant Angelo r bo. Best Download Jurga Author Dovilė Zelčiūtė For Kindle ePUB or eBook – mauritiusholidayvillas.co.ukJurga

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Jurga book, this is one of the most wanted Dovilė Zelčiūtė author readers around the world.

Read Jurga  Author Dovilė Zelčiūtė – mauritiusholidayvillas.co.uk
  • 679 pages
  • Jurga
  • Dovilė Zelčiūtė
  • Lithuanian
  • 19 August 2018

10 thoughts on “Jurga

  1. says:

    prisik lusi i mirusi j slampin iau paj riu prisirink iau pilnas ki enes kriaukli klausy iaus ir klausy iaus bang o imo kol pagaliau pamir iau kaip barbeno em s grumstai karsto dangt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *